VYKDOMOS ŠVIETIMO PROGRAMOS

 

Neformaliojo švietimo programos

       Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Visi kartu gamtos ritmu”.

       Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa>> ,,Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa”

       Specialiosios programos suaugusiems:

              Brailio rašto mokymo programa.

              Bendroji orientacijos ir mobilumo programa.

              Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Orientacija ir mobilumas.

              Kompiuterinio raštingumo mokymo programa.

              Kurčneregių lavinimo programa.

              Ikimokyklinio amžiaus aklų ir silpnaregių vaikų, nelankančių ikimokyklinės ugdymo įstaigos, ugdymo namuose programa ,,Noriu pajusti, išgirsti, sužinoti, noriu pažinti pasaulį.

              Aklų ir silpnaregių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, tiflopedagoginės pagalbos teikimo programa.

  Individualios programos.