UGDYMO PLANŲ LENTELĖS

 

  • Ikimokyklinio amžiaus aklų ir silpnaregių ugdymas

Ugdymo sritys

Skiriama valandų per savaitę

Komunikacinės (bendravimas, klausos lavinimas, Brailio rašto mokymas) 

Pažintinės – socialinės, orientacinės, darbinės veiklos (savitarnos, buitinių įgūdžių ugdymas)

Sensomotorikos lavinimas

Kompiuterinio raštingumo ugdymas

               4                     

  • Apakusių 18 m. ir vyresnių asmenų socialinis ugdymas namuose

Veiklos kryptys

Skiriama valandų per savaitę

Brailio rašto mokymas     

Orientacija erdvėje ir savarankiškas judėjimas   

Savitarnos, buitinių įgūdžių ugdymas       

Kompiuterinis raštingumas

               4