STRUKTŪRA

  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės sutrikusios regos vaikams.
  • Socialinio ugdymo skyrius, kurio specialistai teikia tiflopedagoginę pagalbą:

– akliems ir silpnaregiams ikimokyklinio amžiaus vaikams, nelankantiems mokyklų;

– akliems ir silpnaregiams ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems įvairias ugdymo įstaigas;

– 18 metų ir vyresniems neregiams.

2015-2016 m. Regos centre yra 1 ankstyvojo ugdymo (1-3 m.), 5 ikimokyklinio ugdymo (3-5(6)) ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 117 vaikų.
Socialinio ugdymo skyriuje tiflopedagoginė pagalba teikiama 11 mokinių.