REGOS CENTRO TARYBA

 

Palmira Vasiliauskienė – pirmininkė

Nariai:

Monika Drigotienė

Vytautas Gudonis

Renata Jonaitienė

Aurelija Kazlauskienė

Renata Navickienė

Ilona Norienė

Jurgita Tamošauskienė

Neringa Šmataitė – Pilkė