PEDAGOGAI

 

Pavardė, vardas  Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacija
Augienė Henrika aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininko
Begonienė Vilma aukštasis muzikos mokytojo ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja vyresniojo mokytojo
Beniušaitė Dalia aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Gudonis Vytautas aukštasis tiflopedagogika psichologas I kategorijos psichologo
Jurienė Albina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija priešmokyklinio ugdymo pedagogė vyresniojo auklėtojo
Kantauskienė Daina aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininko
Kaulinienė Algina aukštasis logopedija logopedė vyresniojo logopedo
Kaušienė Irena aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Klevickienė Aida aukštasis kūno kultūra judesio korekcijos mokytoja vyresniojo mokytojo
Liakaitė Regina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Norienė Ilona aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija priešmokyklinio ugdymo pedagogė vyresniojo auklėtojo
Petravičienė Eugenija aukštasis tiflopedagogika tiflopedagogė vyresniojo tiflopedagogo
Romanovaitė Jolanta aukštesnysis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Stulpinienė Aldona aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Šimaitienė Dalina aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Šinkaitė Eugenija aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Tamošauskienė Jurgita aukštasis specialioji pedagogika(tiflopedagogika) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Tverijonienė Irma aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojo
Valantinienė Liuda aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Palmira Vasiliauskienė aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininko
Volodkaitė Violeta aukštasis tiflopedagogika tiflopedagogė vyresniojo tiflopedagogo

LAISVA DARBO VIETA