PAPILDOMAS UGDYMAS IR PROJEKTAI

 

Vykdomi šie projektai:

  • ,,Mokomės vaidybos ir mes-mažieji  ,,Avižoniukai” (,,Nykštukų” grupė, vadovė auklėtoja Jolanta Romanovaitė).

  • ,,Mano pasaulis po saule” ( vadovė tiflopedagogė Eugenija Petravičienė).

  •  ,,Metų laikų kaita gamtoje. Stebiu, tyrinėju, atrandu” (vadovė auklėtoja Henrika Augienė).

     

  • ,,Būkime draugai” (,,Pelėdžiukų” ir ,,Naminukų” grupių, vadovės auklėtojos Palmira Vasiliauskienė ir Daina Kantauskienė).

  • ,,Žaidimai moko” ( vadovė auklėtoja Jurgita Tamošauskienė).

  •  Neformaliojo švietimo programa ,,Čiuputis” (vadovė auklėtoja Irena Kaušienė).