Laisvos vietos

Laisvos vietos:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Mišriose

gr.

Priešmo- kyklinėse gr. Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 0 0 0 0