ISTORIJA

 

         1991 m. Šiauliuose pastatytas lopšelis darželis Nr. 45, skirtas sutrikusios regos vaikų ugdymui. 1992 m. rugsėjo 1 d. lopšelis – darželis reorganizuotas į Silpnaregių pradinę mokyklą – darželį. Įsteigtos pradinės klasės silpnaregiams mokiniams. 1994 m. rugsėjo 1 d. Silpnaregių pradinė mokykla – darželis bei Aklųjų ir silpnaregių socialinio ugdymo mokykla reorganizuoti į Petro Avižonio regos centrą.

avizonis (1875 – 1939)

          Petras Avižonis gimė 1875 m. balandžio 17 d. Pasvalyje. 1900 m. baigė Tartu universitetą. Dirbo gydytoju Ariogaloje, Žagarėje, Šiauliuose, Kaune. Nuo 1922 m. Kauno universiteto aklųjų katedros vedėjas, profesorius, fakulteto dekanas, prorektorius, rektorius. Mirė 1939 m. spalio 17 d. Kaune.

 

VIZIJA

 

        Nuolatos besimokantis, tobulinantis sutrikusios regos asmenų ugdymų centras.

 

MISIJA

 

  •         Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus regos sutrikimus turinčius vaikus.
  •         Teikti tiflopedagoginę pagalbą įvairaus amžiaus akliesiems ir silpnaregiams asmenims.
  •         Vykdyti atkuriamąją regos sutrikimų turinčių vaikų regėjimo funkcijų reabilitaciją