ADMINISTRACIJA

Direktorė

1

Audrė Urbienė

(II vadovo kvalifikacinė kategorija)

Gyvenimo aprašymas

tel. (8 41) 52 39 25

mob. tel. 8 650 29 177

El. p.:  audre@splius.lt

parcentras@splius.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

dscn2590

Nijolė Bielskienė

(III vadovo kvalifikacinė kategorija)

tel. (8 41)523927

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

20160920_130027

Aurelija Kazlauskienė

tel. (8 41) 52 39 25

El.p. rc.rastine@splius.lt

Vyriausioji buhalterė

dscn2587

Margarita Zelbienė

tel. (8 41) 52 39 27

El.p. rc.buhaltere@splius.lt